Velkommen til Axept - uddannelse og udvikling
Velkommen til Axept - uddannelse og udvikling
Indkøbskurv 0

Ansøgning om kompetencemidler

Når du/I tager en uddannelse hos Axept, hvor undervisningen bl.a. baseres på studeordningen i et akademifag, og hvor du har mulighed for at tage eksamen som privatist, kan der være mulighed for at søge midler gennem en kompetencefond.

Det gælder både hvis du tager uddannelsen som enkeltperson på vores åbne uddannelseshold, og hvis I er en gruppe fra arbejdspladsen, som ønsker uddannelse internt i organisationen.

Den Kommunale Kompetencefond
Hvis du/I er kommunalt ansat, og I har en overenskomst, der har lavet en aftale med Den Kommunale Kompetencefond, kan der være mulighed for at søge tilskud.

Nedenstående faglige organisationer har pt. tegnet aftale om søgning af midler gennem Den Kommunale Kompetencefond:

 • 3F
 • BUPL
 • Dansk Metal
 • Dansk Socialrådgiverforening
 • FOA
 • Forhandlingskartellet
 • HK/Kommunal
 • Kommunernes Landsforening
 • Socialpædagogerne
 • Teknisk Landsforbund
 • Akademikerne

Du/I kan læse mere om reglerne for ansøgning her https://denkommunalekompetencefond.dk/reglerne-for-ansogning/

Søgning som enkeltperson
Hvis du opfylder betingelserne for søgning af midler gennem Den Kommunale Kompetencefond, udfylder du en ansøgning via deres hjemmeside https://ansoegning.denkommunalekompetencefond.dk/?indgang=DKK&type=1

Husk, at din TR skal være med ind over ansøgningen.

Du kan forvente at få svar indenfor 2-3 uger, og beløbet udbetales til din arbejdsgiver.

Søgning som gruppe i en organisation
Hvis I opfylder betingelserne for søgning af midler gennem Den Kommunale Kompetencefond, udfylder I først en forhåndsgodkendelse via deres hjemmeside https://denkommunalekompetencefond.dk/forhaendsgodkendelse-til-gruppeansogninger/

Det er jeres TR, der varetager ansøgningsopgaven, og hvis I har flere trivselsrepræsentanter i gruppen, skal de hver især ansøge for de medarbejdere, de repræsenterer.

Efter ca. 14 dage får I at vide, om forhåndsgodkendelsen er godkendt, og jeres TR kan nu gå videre med den endelige søgning via
https://ansoegning.denkommunalekompetencefond.dk/?indgang=DKK&type=3

I vil kunne forvente at modtage svar indenfor 2-3 uger, og beløbet vil blive udbetalt til jeres arbejdsplads.

Den Regionale Kompetencefond
Hvis du/I er ansatte i regionen, og ansat under en overenskomst, der har lavet en aftale med Den Regionale Kompetencefond, kan der være mulighed for at søge tilskud.

Nedenstående faglige organisationer har pt. tegnet aftale om søgning af midler gennem Den Regionale Kompetencefond:

 • 3F
 • Dansk Metal
 • Dansk Socialrådgiverforening
 • FOA
 • HK/Kommunal
 • Socialpædagogerne
 • Teknisk Landsforbund
 • Akademikerne
 • Danske Regioner
 • Maskinmestrenes Forening

Du/I kan læse mere om reglerne for ansøgning her https://www.denregionalekompetencefond.dk/

Søgning som enkeltperson
Hvis du opfylder betingelserne for søgning af midler gennem Den Regionale Kompetencefond, udfylder du en ansøgning via deres hjemmeside https://ansoegning.denregionalekompetencefond.dk/?type=1

Husk, at din TR skal være med ind over ansøgningen.

Du vil kunne forvente svar indenfor 2-3 uger, og beløbet udbetales til din arbejdsgiver.

Søgning som gruppe i en organisation
Hvis I opfylder betingelserne for søgning af midler gennem Den Regionale Kompetencefond, udfylder I en ansøgning via deres hjemmeside https://ansoegning.denregionalekompetencefond.dk/?type=3

Det er jeres TR, der varetager ansøgningsopgaven, og hvis I har flere trivselsrepræsentanter i gruppen, skal de hver især ansøge for de medarbejdere, de repræsenterer.

I vil kunne forvente svar indenfor 2-3 uger, og beløbet indsættes på din arbejdsgivers konto.

Den Statslige Kompetencefond
Hvis du er ansat af staten, kan du læse mere i nedenstående link om, hvorvidt der kan være mulighed for at søge midler: https://kompetenceudvikling.dk/fonden/ 


Ansatte i private organisationer
Vi anbefaler du kontakter din faglige organisation og spørger, om der kan være mulighed for at søge midler.