Velkommen til Axept - uddannelse og udvikling
Velkommen til Axept - uddannelse og udvikling
Indkøbskurv 0

Konfliktløsning - lær at tackle dilemmaer og konflikter

Lær at tackle dagligdags dilemmaer og konflikter
Få viden om , hvad en konflikt er, om typer af konflikter og mulige årsager 
Bliv endnu bedre til at forebygge og håndtere svære situationer

Konflikthåndtering - når vandene er i oprør

Axept kan tilbyde dig og din arbejdsplads dette spændende kursus, som er målrettet medarbejdere og ledere, der kommer i berøring med konflikter og har brug for redskaber til at håndtere dem konstruktivt.

Forventninger og udbytte
I forbindelse med de mange og store forandringer, der sker i samfundet og i vores organisationer, er der en tiltagende risiko for, at forskelle og uenigheder fastlåses i opslidende konflikter.

Mange oplever derfor, at små såvel som større uoverensstemmelser fylder mere og mere i deres dagligdag. Der er en stigende tendens til, at både involverede og udenforstående føler sig magtesløse og giver udtryk for, at de ikke har kompetencerne til at håndtere de mange forskellige dilemmaer og konflikter, der finder sted i forskellige situationer.

På kurset vil du blive trænet i konfliktløsning, så du fremover kan bruge metoden i såvel aktuelle konflikter som i forebyggende øjemed.

Konfliktløsning

Undervisningen
Du og dine kolleger   kan se frem til et par undervisningsdage fyldt med inspiration, aktuel viden, effektive metoder og spændende værktøjer, som er lige til at tage i brug. Undervisningen vil være en god blanding af teori og praksis.

Vi vil arbejde med:
  • Konflikttyper, konfliktniveauer og konfliktstrategier
  • Konflikttrappen
  • Den verbale og nonverbale kommunikations betydning i arbejdet med andre mennesker
  • Anerkendende kommunikation
  • Effektive kommunikationsværktøjer
  • Lytte- og spørgeteknikker
  • Træning af præsenterede modeller og værktøjer
  • Inddragelse af egne konflikteksempler og bud på håndtering af disse
  • Større bevidsthed om egen og andres adfærd i konfliktsituationer
Kursets varighed er 2 dage eller efter aftale.


Vi tilrettelægger naturligvis kurset i samarbejde med dig og din organisation, så forløbet kommer til at matche de behov og ønsker, I har.