Velkommen til Axept - uddannelse og udvikling
Velkommen til Axept - uddannelse og udvikling
Indkøbskurv 0
Erhvervsrettet testning hjælper dig til få indsigt og forståelse i forhold til en persons arbejdshastighed og fejlmargin indenfor 9 forskellige kognitive områder. Testen fortæller noget om en persons evne til at løse forskellige typer af opgaver og  jobs. Mange virksomheder benytter den kognitive testning i forbindelse med rekrutteringsarbejde.
Axept.dk

Erhvervsrettet test - inkl. feedback

Normalpris 1.875,00 kr 0,00 kr Stykpris pr.
Prisen er inkl. moms

Erhvervsrettet testning fortæller noget om en persons evne til at løse forskellige typer af opgaver og jobs. 

Denne type test kaldes også en kognitiv test eller en færdighedstest, fordi den bruges til at vurdere en persons evne på forskellige kognitive områder.

I FinxS Erhvervsrettet testning indgår i alt 9 kognitive tests, der især har til formål at belyse en persons evne til at tænke og drage konklusioner i forskellige sammenhænge. Det kan håndtere om f.eks. arbejdshastighed og evne til at svare korrekt.

Mange virksomheder benytter erhvervsrettet testning i forbindelse med rekrutteringsarbejde. Testen hjælper med at få indsigt og forståelse i forhold en persons arbejdshastighed og fejlmargin indenfor 9 forskellige kognitive områder. 

Vi anbefaler generelt, at der udvælges de 2-3 færdighedstests, som relaterer sig mest til de jobopgaver, som medarbejdere eller kandidater skal variere.

De 9 færdighedstests eller kognitive tests kan anvendes i mange forskellige sammenhænge, ​​og de er bl.a. et godt supplement til personprofilerne, når du har et ønske om at opnå en større sikkerhed, når den rette kandidat kan vælges.

Du kan selvfølgelig også bestille en eller flere af testene for at udfordre dig selv. 

Ved bestillingen vælger du, om du ønsker feedback på analysen givet telefonisk/online eller personligt.

Vær opmærksom på en omkostning til transport, hvis du ønsker feedbacken givet i egen organisation. 

Læs mere om brugen af ​​erhvervsrettede tests her


Abstrakt logisk tænkning måler evnen til at se helheder og muligheder samt forstå de indbyrdes forhold mellem forskellige elementer. Den kognitive test relaterer sig til generel indlæringsevne, som kan udvikles.  Udvalgte relevante arbejdsområder: Forretningsudvikling, abstrakt matematik, IT-forskning og håndværker/bygningskonstruktør.

Forståelse for logiske processer måler evnen til at forstå årsagssammenhænge af virkning heraf. Ligeledes måler den kognitive test forståelsen af, hvordan information omsættes samt systematisk tænkning. Dette område er sværere at udvikle.
Udvalgte relevante arbejdsområder: Computerprogrammering, forskning, udarbejdelse af analyser, projektledelse, salg, indkøb og logistik.

Rumlig tænkning måler evnen til at se logiske processer visuelt samt evnen til at styre den indsamlede information gennem visuel tænkning. Rumlig tænkning er ofte forbundet med kreative fag.  Udvalgte relevante arbejdsområder: Tegnere, frisører, kunstnere, fotografer, designere, grafikere og arkitekter.

Forståelse for den sociale kontekst måler evnen til at forstå sammenhænge og andre mennesker. En høj score tyder på stor menneskelig indlevelsesevne. Nogle mennesker fornemmer hurtigt og intuitivt, hvis for eksempel en kollega ikke trives. Det er således forståelsen for den sociale kontekst, som måles og kommer i spil.
Udvalgte relevante arbejdsområder: Ledere, undervisere, politikere, fysioterapeuter og læger.

Numerisk tænkning måler evnen til at opfatte sammenhængen i numerisk information. Vi kender alle talrækker, hvor man skal skrive det næste tal i rækken. Nogle ser det med det samme, mens andre skal bruge længere tid på at se sammenhængen. Testen i numerisk tænkning måler dermed fokuspersonens numeriske forståelse.  Udvalgte relevante arbejdsområder: Generelle fag med numerisk forståelse, detailsalg, ledelse, regnskab, logistik, økonomi og salg.

Matematisk logisk tænkning bruges til at måle fokuspersonens evne til at forstå den
logistiske anvendelse af matematik, vurdere argumenter og påvise fejlbehæftede følgeslutninger. I færdighedstesten måles evnen til at anvende matematik, logik og/eller statistik i beslutningsprocessen.  Udvalgte relevante arbejdsområder: Dataanalyse, forskning, analyse, indkøb, logistik og ledelse.

Ordparforståelse måler evnen til at forstå sammenhængen mellem forskellige begreber og klassificere information. I test måles evnen til at kombinere data, som har en sammenhæng. Typisk er det evnen til at komme med løsninger på kendte problemer.  Udvalgte relevante arbejdsområder: Journalistik, planlægning, markedsføring, politik, forhandling og projektstyring.

Hukommelsestesten måler evnen til at lagre mange visuelle objekter. Testresultatet
afspejler, hvor hurtigt en person kan identificere små forskelle i relativt ens billeder. Dette giver en indikation af, hvor stor arbejdshukommelseskapaciteten hos fokuspersonen er. En person med lav arbejdshukommelse vil
profitere af korte, gentagne beskeder i modsætning til en person med en høj arbejdshukommelse.  Udvalgte relevante arbejdsområder: Detailplanlægning, arkitektonisk design, grafisk planlægning, alle jobs som kræver god hukommelse.

Tekstforståelse måler evnen til at forstå skriftlig information, konceptualisere den og finde årsagssammenhænge. Resultatet afspejler, i hvor høj grad fokuspersonen formår at identificere væsentlig information og frasortere ligegyldige info i forhold til det problem, der skal løses.  Udvalgte relevante arbejdsområder: Journalistik, data–analyseindsamling, identificering og løsning af problemer, evnen til at identificere et budskab. Denne test kan bruges i alle jobsammenhænge.

Praktisk information
Ved at vælge, om du ønsker feedback på DISC-analysen givet telefonisk/online eller personligt.

Vær opmærksom på en omkostning til transport, hvis du ønsker feedbacken givet i egen organisation. 

Er du i tvivl om, hvilke(n) test(s), du har brugt for at bestille, så kontakt os endelig enten på tlf. 4030 1495 eller send en mail til post@axept.dk