Velkommen til Axept - uddannelse og udvikling
Velkommen til Axept - uddannelse og udvikling
Indkøbskurv 0
At hjælpe stressede personer tilbage til en god hverdag kræver viden, kompetencer og  en god værktøjskasse. Det får du på kurset "Forebyggelse og håndtering af stress", hvor du  får viden om den stressede hjerne, om stressens kognitive og sociale sider, om stressens biologiske og kemiske processer, og du lærer copingstrategier.
Axept

Forebyggelse og håndtering af stress

Normalpris 18.625,00 kr 0,00 kr Stykpris pr.
Prisen er inkl. moms

Bliv endnu mere professionel i dit arbejde med stressramte og  få den bedste viden om det, du arbejder med.

Her er tale om et forløb til dig, der lægger vægt på at få den bedste viden om både forebyggelse og håndtering af stress. 

Hvor:
F
redericia
Hvornår:
25. - 26. marts, 08. april, 13. - 14. maj 2025
Eksamen: 10. juni 2025

Undervisningen finder sted kl. 9.00 - 15.00 på de 5 undervisningsdage, hvor forplejning er samlet i prisen. 

Du har mulighed for at afslutte undervisningsdagene med at gå til eksamen som privatist i akademifaget “Stress i organisationer”, som udløser 5 ETCS-point.

Bemærk, at der kan være mulighed for at søge midler hos kompetencefondene til deltagelse i denne uddannelse.

Forventninger og udbytte til kurset Forebyggelse og håndtering af stress
Viden om stress og metoder til forebyggelse og håndtering af stress er i dag en nødvendig kompetence for den kvalitetsbevidste coach, for lederen, HR-medarbejderen og alle andre, der beskæftiger sig med mennesker. 

Det kræver uddannelse, og det kræver viden at håndtere stress. Stresshåndtering handler i høj grad om at rumme fokuspersonen og hjælpe denne til at begribe og håndtere egen stresstilstand. Det er en proces, som er nødvendig for, at den stressramte kan komme videre i sit liv. Mange risikerer at blive hængende i en tilstand af stress, hvis de ikke får den rigtige hjælp. Og det er lige præcis denne rigtige hjælp, som du kan forvente at få viden om og metoder til.

Vores mål er, at du bliver i stand til at handle inden for både stresshåndtering og              -forebyggelse.

Hvad du kan forvente dig af forløbet
Underviser på forløbet er konsulent, stresscoach og psykoterapeut, Rikke Moff Andersson som har stor viden indenfor området og mange års erfaring at dele ud af.

Forløbet fordeler sig over i alt 5 undervisningsdage . Afslutningsmæssigt har du mulighed for at gå til eksamen som privatist i akademifaget Stress i organisationer 

Vi starter ud med at arbejde teoretisk, hvor du lærer forskellige teorier om stress og forskellige forståelser af begrebet. Herefter rettes fokus på træning i praksis af konkrete og brugbare værktøjer.

Overordnet set vil vi arbejde med at udvikle dine kompetencer, som målrettes med viden og læring om:

  • copingstrategier og stresscoachingværktøjer
  • hjernen som modspiller eller medspiller hos stressramte personer
  • at fremhæve kognitive og sociale sider
  • stressens biologiske og kemiske processer
  • mindfulness i coaching

Forløbet veksler mellem teori og praksis, og du får mulighed for at træne, integrere og styrke de nye kompetencer og læringspunkter.

Tidligere deltagere siger:
2024 - Lis Baisner Petersen, SDU
Rikke er en kompetent, vidende og dygtig underviser, hun er nærværende og får med det samme skabt et trygt rum. Rikke har en kæmpe praksiserfaring, og det er tydeligt, at hun ved, hvad hun taler om. Et meget givende kursus på alle måder. 

2024 - Kursist
Rikke skaber et psykologisk trygt rum, som er helt afgørende for udbyttet af undervisningen. Fremragende underviser med en stor viden, som hun formår at omsætte til praksis.

2024 - Kursist
Utrolig dygtig og nærværende, forstår at facilitere og give trygge rammer. Rikke gør læringen håndgribelig og tør også sige sine udviklingspunkter, hvis hun bliver grebet af noget. Dejlig latter og anerkendende i sin måde at give feedback på. 

2024 - Merete Gissel
Rikke er som person tillidsvækkende og skaber et godt og trygt klima i gruppen. Det har stor betydning for udbyttet af uddannelsen. Hun er også en dygtig formidler og har rigtig godt styr på det faglige. Tak for det.

2024 - Kursist
Rikke fremstår dygtig og erfaren og med styr på rummet og deltagerne - men uden at det på noget tidspunkt bliver utrygt. Høj faglighed og høj menneskelighed. 

2022 - Bitten Sloth Diechmann, Alfa Laval Aalborg A/S
Superinspirerende underviser på et meget højt fagligt niveau.