Velkommen til Axept - uddannelse og udvikling
Velkommen til Axept - uddannelse og udvikling
Indkøbskurv 0

Teamledelse og teamkoordination

Vil du og din organisation holde effektive teammøder?
Ønsker du at lære, hvordan kommunikation kan styrke din mødeledelse?
Vil du lære, hvordan team bliver effektive og lærende?

Så kan vi tilbyde dig og din organisation denne spændende og udbytterige uddannelse i teamledelse og teamkoordination.

Team er noget, man gør. Det er ikke noget, man er. Teamarbejdet er en kompleks størrelse. Det kræver en fokuseret ledelse at skabe et godt team, der arbejder fokuseret og målrettet, løser opgaver effektivt, formår god videndeling og forholder sig aktivt til egen læring.

Teamledelse og teamkoordination

Forventninger og udbytte
I offentlige og private organisationer er teamet en udbredt samarbejdsform. Desværre ser vi ofte, at ledelse, medarbejdere og teamleder sjældent er klædt på til at løse den komplekse opgave, det er at drive og skabe gode og lærende møder.

Med dette kursus vil vi klæde dig på til at lede kommunikationen effektivt på møderne. Du lærer, hvad et team er, og hvordan det adskiller sig fra andre arbejdsgruppeformer. Du lærer om de mekanismer, der kan vanskeliggøre effektivt teamarbejde og ikke mindst om, hvordan et team kommer forbi de udfordringer.

Teamledelse og teamkoordination

Hvad uddannelsen i Teamledelse og teamkoordination indholder
På uddannelsen lærer du om både teamets arbejde og teamledelse gennem en masse praksis og teori.

Du bliver styrket i din rolle som teamleder eller teammedlem og får en masse inspiration, viden og metoder til at håndtere og lede effektive team.

Du vil blive præsenteret for forskellige indgangsvinkler til forståelse af teamet. Vi vil kigge på kommunikation og spørgsmål og på, hvordan du gennem opmærksom kommunikation, lytning og gode spørgsmål kan udvikle teamet. Vi vil gennemgå teamets udviklingsfaser, og hvordan du kan lede teamet gennem dem.

Vi kommer omkring de kognitive og gruppesociale mekanismer, der påvirker og forstyrrer teamets effektivitet og videndeling. Vi taler om forskellige kulturer og logikker, der usynligt påvirker os.


Som allerede nævnt er uddannelsen bygget op på en vekselvirkning mellem teori og praksis. Praksis har til formål at skabe en læringsoplevelse på egen krop om de dilemmaer og udfordringer, et team har, og hvad det kræver for at lede det.

Undervisningen løber over 6 dage. Derudover er der 2 træningsdage og 1 eksamensdag. Eksamen varer 20 minutter, og der tages udgangspunkt i et kort skriftligt oplæg, som er lavet ud fra egen virksomhed og praksis. Bestået eksamen udløser 5 ECTS-point.

Uddannelsen tilrettelægges i samarbejde med dig og din organisation, så forløbet kommer til at matche jeres behov og ønsker.

Vi gør opmærksom på, at der er mulighed for at søge kompetencemidler til dette uddannelsesforløb.