Velkommen til Axept - uddannelse og udvikling
Velkommen til Axept - uddannelse og udvikling
Indkøbskurv 0

Trivselsportrættet - en skræddersyet undersøgelse

Et trivselsportræt er en skræddersyet trivselsundersøgelse, som tegner et billede af organisationens status lige nu og her.

Det særlige ved trivselsportrættet er, at vi med dette sammentænker portrættet med allerede igangværende udviklingsarbejde i organisationen.

Derved bliver undersøgelsen en kvalificeret forlængelse af noget som er i gang frem for noget som afvikles ved siden af alt andet – og sandsynligvis ender i skraldespanden.

Trviselsportrættet er en trivselsundersøgelse, der tegner et billede af organisationen her og nu

Alle forløb er specielt designede men kan indeholde følgende elementer:

  1. Afklarende møder og processer med ledere og personale.
  2. Kvalitative interviews af individer og grupper.
  3. Spørgeskemaundersøgelser.
  4. Skriftlig afrapportering.
  5. Formidling af- og refleksion over undersøgelsens resultater.
  6. Udpegning af retninger for det videre arbejde i praksis.
  7. Opfølgende undersøgelser og processer.

Kontakt os gerne, så vi i fællesskab kan planlægge, hvilke elementer netop jeres undersøgelse skal indeholde.