Velkommen til Axept - uddannelse og udvikling
Velkommen til Axept - uddannelse og udvikling
Indkøbskurv 0

Den praktiske lederuddannelse

Ønsker du at give din lederkommunikation et fantastisk boost?
Vil du have de bedste værktøjer til motivation og kompetenceudvikling?
Er øget medarbejderes trivsel og mindre sygefravær på din ønskeseddel?

Så kan vi tilbyde en fantastisk og praksisorienteret uddannelse til dig og dine lederkolleger i organisationen. En uddannelse, som har fokus på de vigtigste værktøjer, når det handler om ledelse i praksis.

Med udgangspunkt i organisationens værdier og visioner er her tale om en uddannelse i kommunikation, trivsel og motivation til dig som leder, hvor en af de vigtige visioner er at arbejde hen imod at lede bedre i praksis.

Formålet med uddannelsen er, at du som leder bliver endnu dygtigere til at kommunikere med medarbejdere og kolleger uanset hvilken situation, der er tale om, samtidig med at trivslen og motivationen stiger.

Dette ud fra et grundprincip om, at kommunikation er værdibaseret, og ud fra en anskuelse om, at medarbejderne er organisationens vigtige sociale kapital.

Vi sætter som udgangspunkt fokus på dig som leder og de helt specifikke ledelsesudfordringer, der typisk opstår. Vi tager dig med på en rejse gennem det praktiske lederskabs mange facetter og byder på konkrete redskaber, der kan bruges i hverdagen.

En uddannelse, hvor vi bygger bro mellem teori og praksis og hvor afsættet er lederens konkrete hverdag.

Den praktiske lederuddannelse

Forløb 
Lederuddannelsen strækker sig over ca. 8 mdr. med undervisning i moduler. Forløbet tilrettelægges, så der er træning mellem modulerne i egen lederpraksis. På den måde vil du få mulighed for at implementere mange spændende værktøjer.

Du kan se frem til dage fyldt med lærerige, nærværende, effektive og gode metoder, som bygger på psykologiske studier og teorier, der er anerkendte og virksomme, og du kan glæde dig til dage, hvor lederhåndværket er det centrale element, og hvor det handler om, hvornår og hvordan ledelse virker bedst i praksis.

Uddannelsen afsluttes med et diplombevis.

Kontakt os allerede i dag for at få mere at vide om uddannelsesforløbet. 

Den praktiske lederuddannelse

Udtalelser fra deltagere 

"Tusinde tak for et fremragende uddannelsesforløb – det er været en super fint rum at dele erfaringer og afprøve forskellige værkstøjer i"
(Kursist, 2023)

"God og levende undervisning. Godt at Rikke laver plancher undervejs med de forskellige kommunikationsmodeller og værktøjer. Godt at de bliver hængt op fra gang til gang, så man hurtigt får et overblik over hvad vi har lært. Godt med gruppearbejde, hvor vi trænede kommunikationsmodellerne. Flot materiale med arbejdsglædesspillet og oversigt over alle modellerne, som gør det nemmere at arbejde med i praksis" 
(Kursist, 2023)
 

"Synes Rikke havde god energi. Hun var god til at få hele holdet til at være deltagende. God til at give konkrete og overførebare eksempler til praksis. God til at opsummere og tilbageføre modeller og teori fra tidligere undervisning"
(Kursist, 2023)

”Det har været virkelig godt, ikke mindst på grund af en meget inspirerende underviser. Derudover har der været mulighed for hjemmearbejde, men i en mængde der er tilpasset vores travle hverdag. Det har været meget relevante emner, hvor de hjemmeopgaver vi har valgt, har været med til at gøre emnerne nærværende.”

”Det er et super godt forløb, fordi der er fokus på rigtige problemstillinger i stedet for en masse teorier og modeller”.

”Jeg synes, at der er en god praksisnær tilgang – krydret med teori. Det giver fantastisk god mening at få sat fokus på, hvordan man ved at være opmærksom på sin kommunikation og dermed tilgang til tingene kan få et andet perspektiv og vinkel på. Der præsenteres enkle og tilgængelige værktøjer. Kan anbefale uddannelsen til andre”.

”Det er absolut noget af det allerbedste, jeg har deltaget i – så super relevant og brugbart!!!! Topkarakter herfra!!!”

”Jeg synes, at jeg får rigtig meget ud af forløbet. Mange konkrete kommunikative redskaber og feedback på konkrete problemstilling fra vores hverdag.”

”Vi arbejder med områder, som er meget relevante for min dag i praksis, og de modeller vi får præsenteret er meget brugbare i dagligdagen. En rigtig god måde at sætte fokus på kommunikation, trivsel og vores eget arbejdsmiljø som ledere.”

”Det er bare rigtigt godt. Hun er en meget dygtig underviser, og vi arbejder både med praksisnære problemstillinger og har hjemmearbejde, som også fungerer fint. Hun balancerer sin undervisning med teori og praksis som gør, at det er til at forholde sig til og til at tage med hjem. Det er så fedt at sidde med så mange forskellige ledere og snakke ledelse, og så med Birgitte der styrer det. Kun roser fra mig, og ikke mindst at det er så brugbart i klinikken.”

”Jeg synes, at det er et rigtigt godt med en rigtig god blanding af teori og praktik.”

”Jeg synes, det er et overraskende konkret og dermed brugbart 😊!”

”Jeg synes, at kurset er et rigtigt godt kursus, som sætter fokus på dagligdagens mange udfordringer. Der lægges stor vægt på praksisledelse og ved hjælp af de små hjemmeopgaver ”tvinges” man til at prøve til de forskellige værktøjer af i egen praksis. En skøn blanding af teori og små øvelser.”

”Helt kort: det er et særdeles inspirerende forløb, hvor man lærer meget om kommunikationens svære kunst. Den praktiske tilgang er helt genial for en, som ikke har tiden til at læse dusinvis af baggrundslitteratur. Det er ligeledes særdeles givende at have medkursister fra andre specialer. Kort sagt – en fornøjelse, hvor jeg glæder mig til hver kursusdag.”

”Det er et rigtigt godt, og der er en passende blanding mellem praksiserfaringer og teori. Det hele bliver kædet sammen på en meget fin måde. Vi har små opgaver, som vi skal lave hjemme i afdelingen, men de er meget praksisnære og tager ikke meget tid, men de gør, at jeg bliver holdt fast i de teorier og teknikker, som vi har lært. Derudover er det altid dejligt at være sammen med andre ledere. Rigtigt godt forløb og tilbud til mig! Så tak for det!”

”God refleksion over egen praksis, redskaber til svære situationer samt redskaber til at øge egen motivation og takle/håndtere ”ansvaret” og vanskelige situationer på en ”lettere”/mere konstruktiv måde.”