Velkommen til Axept - uddannelse og udvikling
Velkommen til Axept - uddannelse og udvikling
Indkøbskurv 0

Stress i organisationer (5 ECTS-point)

Sted: Fredericia

Varighed: 5 undervisningsdage + mundtlig eksamen af 20 minutters varighed.
Pris: kr. 18.625 inkl. moms (kr. 14.900 ekskl. moms)

Kontakt os på 4030 1495 eller skriv til os her for at få oplysninger om kommende forløb på vores åbne hold.

NB:
Ønsker I et forløb gennemført i egen organisation eller for en lukket gruppe af medarbejdere, kontakt os da gerne på tlf. 4030 1495 eller skriv til os her

Vi gør opmærksom på, at der er mulighed for at søge kompetencefondene om økonomisk tilskud. Din fagforening eller jeres TR kan fortælle dig mere om dette.  

Bliv endnu mere professionel i dit arbejde med coaching af stressramte og få den bedste viden om det, du arbejder med. I akademifaget Stress i organisationer lærer du de bedste metoder og værktøjer til håndtering af stressramte.

Forventninger og udbytte
En stor viden om forebyggelse og håndtering af stress er i dag en vigtig og nødvendig kompetence i enhver organisation.

Der hersker ingen tvivl om, at der også i fremtiden bliver hårdt brug for medarbejdere/coaches, der kan kortlægge et stressniveau og coache til både håndtering og forebyggelse af stress.

At hjælpe en stresset handler i høj grad om at rumme fokuspersonen og hjælpe denne til at begribe og håndtere egen stresstilstand. Det er en proces, som på adskillige punkter adskiller sig fra den grundlæggende basiscoaching, og som er nødvendig for, at den stressramte kan komme videre i sit liv.

For mange er stress en tilstand, de kan blive hængende i, hvis de ikke får den rigtige hjælp. Og det er lige præcis denne rigtige hjælp, som du kan forvente, at du får viden om og metode til, så du bliver i stand til at coache og hjælpe stressramte.

Hvad du kan forvente dig 
Vi vil have fokus på dine coachkompetencer, og du kan glæde dig til dage med en stor vekselvirkning mellem viden og værktøjer.

Vi starter ud med at arbejde teoretisk, hvor du lærer forskellige teorier om stress og forskellige forståelser af begrebet. Herefter rettes fokus på træning i praksis af konkrete og brugbare værktøjer til stresscoaching.

Overordnet set vil vi arbejde med at udvikle dine coachkompetencer, som målrettes med viden og læring om:

  • copingstrategier og stresscoachingværktøjer
  • hjernen som modspiller eller medspiller hos stressramte personer
  • stressens kognitive og sociale sider
  • stressens biologiske og kemiske processer
  • mindfulness i coaching

Forløbet veksler mellem teori og praksis, og du får mulighed for at træne, integrere og styrke de nye kompetencer og læringspunkter.