Velkommen til Axept - uddannelse og udvikling
Velkommen til Axept - uddannelse og udvikling
Indkøbskurv 0

Den gode samtalepartner

Axept A/S

Samtaler finder sted konstant, hvor der er mennesker. En samtale er et møde mellem to eller flere personer – et møde, der kan opstå spontant eller være tilrettelagt, og som kan være af privat eller professionel karakter.

Især når samtalen sker i en professionel ramme har særligt den ene part et enormt ansvar i at være en god og dygtig samtalepartner. Dette kan være i en funktion som coach, socialrådgiver, pædagog, lærer, politibetjent, journalist, sundhedsfaglig etc.


 

Hvad karakteriserer den gode samtalepartner?
1)
Vedkommende er først og fremmest nærværende og lyttende. Der er lukket ned for alle forstyrrende elementer, og den fulde opmærksomhed er rettet mod personen,
der tales med.

At være lyttende er en kompetence, der i sig selv er udfordrende. Man kan let blive optaget af sin egen indre dialog om, hvad man kan bidrage med, hvilke løsninger der kunne være gode, hvilke erfaringer man selv har osv.

Kunsten er at lukke ned for sin egen indre ”rulletekst” og i stedet lytte til personens ord og dennes indre ”rulletekst” – altså høre, hvad den anden person egentligt siger og forsøge at komme bagom ordene.

2)
Herudover er det også vigtigt at kunne stille gode spørgsmål. Spørgsmål, der på samme tid er anerkendende, undersøgende, perspektiverende og udfordrende.
 
Gode spørgsmål kan hjælpe personen til at finde de svar, som vedkommende har brug for. De kan rykke ved fastlåste perspektiver og vise nye veje at gå. Det er spørgsmål, som viser, at samtalepartneren lytter og stiller sig til rådighed for personen med det, der kan være vigtigt for vedkommende. Også spørgsmål, hvor et par af den andens ord flettes ind som en slags opfølgning på dennes kommunikation, har en vigtig effekt.

Hvad forskningen viser
Forskere fra Harvard Business School undersøgte i 2017 mere end 300 samtaler. Undersøgelsen viste, at de, der stillede de bedste spørgsmål, blev betragtet som værende mere sympatiske af deres samtalepartnere.

Særligt de opfølgende spørgsmål var vigtige. Denne type spørgsmål viser nemlig – ifølge forskerne – at personen ikke kun lytter, men også er oprigtigt interesseret. Dermed demonstrerer vedkommende både omsorg, validering og forståelse for den anden part.

 


Ældre opslag Nyere opslag


Indsend en kommentar

Bemærk, at kommentarer skal godkendes, før de bliver offentliggjort