Velkommen til Axept - uddannelse og udvikling
Velkommen til Axept - uddannelse og udvikling
Indkøbskurv 0

Facilitering - kunsten "at gøre let"

Axept A/S

Af erhvervskonsulent Hanne Toft Christiansen

Ordet facilitere stammer oprindelig fra latin facilis og er senere hentet i det franske faciliter ”gøre let”. Siden 1990´erne er brugen af ordet dog blevet påvirket af det engelske facilitate, og i dag bliver den danske udgave af verbet – facilitere - flittigt benyttet.

Hos Axept har vi mange opgaver i ordrebogen, som omhandler facilitering af processer.

Facilitering kan i mange sammenhænge være nøglen til at skabe bedre resultater gennem en proces, der er ledet og styret af en dygtig facilitator, og som har et klart mål og stiller krav til deltagerne.

En facilitators primære opgave er at holde en given gruppe fast på faciliteringens grundelementer:
  • Formål
  • Engagement
  • Resultat

Vi gør derfor meget ud af at tale os godt ind i de ønsker og mål, der er hos kunden. Oftest holder vi et telefonisk møde med den leder, trivsels- eller arbejdsmiljørepræsentant i organisationen, som booker os, så vi kan stille helt skarpt på det ønskede resultat.

Facilitatoren styrer således processen, mens deltagerne er ansvarlige for indholdet. En facilitator er ikke selv en del af processen, men løfter sig op i et helikopterperspektiv.

Facilitering forudsætter neutralitet i tilgangen og består af brugen af diverse procesværktøjer og teknikker som sætter i gang, genererer ideer, strukturerer, udvikler og afslutter. 

En dygtig facilitator har en plan, men evner samtidig at gå med flowet i rummet, hvilket forudsætter en stærk intuition. Samtidig er en stærk facilitator styrkefokuseret i tilgangen til alle deltagere og besidder et højt niveau af energi og entusiasme.

At facilitere er en disciplin, som kræver øvelse, træning og konstant udvikling. Vi gør os umage med at skabe liv, ejerskab, erkendelse, kraft og styrke i processerne.

Det er vores klare ønske, at alle føler sig set, hørt, mødt og forstået og bidrager til at komme i mål med at finde nye løsninger, skabe nye kulturer og generere fantastiske idéer til udvikling af praksis på bedste og mest inspirerende vis. 

Opgaverne udi facilitering er mangeartede. Vi bookes bl.a. til etablering af feedback- og arbejdskulturer samt medstyrende teams og til processer, hvor målene kan være højere faglighed, arbejdsglæde og trivsel.

Kunne du og din organisation have udbytte af at få faciliteret en proces, så ring endelig til os på 4030 1495 eller send en mail til post@axept.dk for at høre mere, hvordan vi kan hjælpe netop jer.


Ældre opslag Nyere opslag


Indsend en kommentar

Bemærk, at kommentarer skal godkendes, før de bliver offentliggjort