Velkommen til Axept - uddannelse og udvikling
Velkommen til Axept - uddannelse og udvikling
Indkøbskurv 0

Lad den gode stemning smitte

Axept A/S

Af psykolog Birgitte Jepsen - november 2021

Sindsstemninger har en fællesnævner med virus. De smitter gennem menneskelig kontakt - og det sker både med og uden mundbind og afspritning af hænder.

En enkelt smittebærer af dårlig energi kan få en hel afdeling eller arbejdsplads mere eller mindre ned at ligge.

Forskning viser, at følelser smitter helt ud i tredje led. Især de negative følelser er en farlig smittekilde, fordi vores overlevelsesmekanisme overtager styringen, når hjernen vejrer fare forude.

Den negative smittekilde kan vise sig i form af brok, dårligt humør, utilfredshed, dårlig kommunikation, sure miner, suk, vredesudbrud og meget andet.

Den dårlige smitte koster dyrt
Den negative form for smitte har en pris både på det menneskelige plan for den enkelte medarbejder og på det økonomiske plan for virksomheden.

Antallet af sygemeldinger og stressramte medarbejdere stiger, og produktiviteten falder. De gode medarbejdere går andre veje, og det kan samtidig være svært at tiltrække nye medarbejdere.

Den dårlige stemning smitter

Fra negativ til positiv

Sig fra overfor den negative smittekilde og fortæl, hvad du forventer eller ønsker i stedet. Vi har alle et ansvar for at hjælpe med at stoppe den negative smitte og i stedet bidrage til den gode trivsel.

Vær med til at lave et kodeks for, hvordan kulturen skal være på din arbejdsplads.

Tag fat om problemerne, så de håndteres konstruktivt.

Hav fokus på det, I kan gøre noget ved.

Få uddannelse i den gode kommunikation og feedback, så alle i organisationen har værktøjerne til udvikling og fastholdelse af den gode stemning.

Den gode stemning smitter heldigvis også

Vil du lære mere om, hvordan du stopper den negative smitte og i stedet lader den gode kommunikation og konstruktive feedback skabe større trivsel i din/jeres organisation?

Så kontakt os på tlf. 4030 1495 eller skriv til os her. Vi strikker gerne et forløb sammen netop til jer, ligesom vi har gjort det med stor succes til mange andre organisationer.

Læs også om:

Kommunikationsuddannelse for medarbejdere 
Vi tilbyder en medarbejderuddannelse, som netop har fokus på at styrke medarbejdernes trivsel, indbyrdes kommunikation og samarbejde.
Varighed: 5 undervisningsdage fordelt over ca. 3 måneder + 1 certificeringsdag.

Feedback som værktøj
En feedbackkultur opstår og udvikles ikke af sig selv. For at udvikle en sådan kultur til at blive en del af en organisations DNA, er det vigtigt, at den enkelte får viden om og trænes i, hvad god feedback er, hvordan den gives og målrettes, og hvordan den bruges i forskellige kontekster.
Varighed: 1-2 dage efter aftale.

Den gode arbejdsplads – styrk trivslen
Vi arbejder med kommunikationen, har fokus på samarbejdsprocesserne og alt det, der kan give mere glæde og motivation i det daglige arbejde på den gode arbejdsplads. Et skønt miks af teori og gode redskaber og metoder – lige til at bruge i praksis.
Varighed: 1-4 dage efter aftale.

Axepts coachuddannelse
I ovenstående link kan du læse om Axepts coachuddannelse med certificering, som er en åben uddannelse, alle kan tilmelde sig, men vi sammensætter meget gerne et uddannelsesforløb, som passer til netop din/jeres virksomhed, f.eks. Coaching i organisationer, eller Coaching og konflikthåndtering.
Begge forløb kan afsluttes med en akademifagseksamen, som udløser 10 ETCS-point. Der er mulighed for at søge økonomisk støtte hos de forskellige kompetencefonde. Vi hjælper gerne med information herom.
Varighed: 7 undervisningsdage fordelt over ca. 3 måneder + 1 eksamensdag.

 

 

 


Ældre opslag Nyere opslag


Indsend en kommentar

Bemærk, at kommentarer skal godkendes, før de bliver offentliggjort