Velkommen til Axept - uddannelse og udvikling
Velkommen til Axept - uddannelse og udvikling
Indkøbskurv 0

Spot stress!

Axept A/S

Stadig flere får stress
”Stadig flere danskere oplever stress, og stress udgør et stigende folkesundhedsproblem.” En sætning, vi har både hørt og læst mange gange. En sætning, som gør ondt, fordi antallet af mennesker med stress er alt for højt.

Andelen af ​​voksne danskere med en høj score på stressskalaen er steget fra 21 pct. i 2013 til 25% i 2017 og 29% i 2021. Der er en større andel af kvinder, som scorer højt på stressskalalen end mænd. I 2021 havde 34% af kvinderne et højt stressniveau, mens det samme gjaldt for 25% af mændene.

Blandt vores unge mennesker er stress desværre endnu mere udbredt. Gruppen af ​​16-24-årige har en høj score på stressskalaen med 31% blandt mændene og 52% blandt kvinder.

Ovennævnte er de sørgelige fakta, og vi er alle nødt til at blive endnu bedre til at spotte stress både hos os selv og andre.Bevidsthed og viden er nødvendig
Tiden er inde til, at vi - når vi har spotter stress – også handler på det. At vi gør noget konkret ved det, både når det drejer sig om os selv, og når vi oplever, at personer omkring os udviser tegn på stress.

Tiden er inde til, at vi bliver bevidste om, hvilke faktorer, der er så usunde for os, at de skaber stress og gør os syge. Det er et ansvar, som vi alle - også samfundet - bør tage, og som vi burde have taget allerede i går.

Hvor skal vi starte? Det er et godt spørgsmål. Der, hvor vi som konsulenter med stor viden om stress kan hjælpe, er ved at klæde den enkelte medarbejder på til at spotte stress og ved ude i organisationerne at være med til at skabe en større bevidsthed om, at stress skal forebygges og ikke mindst håndteres, når skaden er sket. Vi har årelang erfaring i at bistå stressramte personer til at vende tilbage til et godt liv.

Vi kan tilbyde:
  • stresscoaching. Et tilbud til dig eller den person i din (arbejds-)nærhed, som udviser tegn på stress og har brug for hjælp til at vende tilbage til det gode (arbejds-)liv. Vi har mange års erfaring i stresscoaching.
     
  • kurset ”Forebyggelse og håndtering af stress”, som er åbent for alle, der gerne vil have en større viden om stress. Her får du gode værktøjer til at både at forebygge og spotte stressen samt gode råd til at håndtere den. Kurset starter den 9. april i Fredericia og fordeler sig over 5 undervisningsdage. Du kan læse mere om kurset og tilmelde dig her
     
  • at komme ud til jer i organisationen og lave en temadag om stress ud fra jeres behov og ønsker.
     
  • at lave et internt kursus i forebyggelse og håndtering af stress målrettet jeres organisation, hvis I har et ønske om at få mere viden om stressforebyggelse og flere værktøjer til formålet, end en temadag kan give. Vi finder i fællesskab frem til, hvad I har brug for og af hvilken varighed.


Spot tegnene på stress hos din kollega/leder/medarbejder/partner
Vær opmærksom på, om vedkommende:

· sender e-mails om natten eller tidligt om morgenen
· har mistet gnisten i øjnene og klangen i stemmen
· trækker sig i sociale sammenhænge
· bruger megen tid på småopgaver og ikke får lavet de større
· har fået sværere ved at overskue  opgaver og overholde deadlines
· fået en kortere lunte og/eller et mere svingende humør
· glemmer ting
· er blevet ringere til at koncentrere sig
· har sværere ved at holde fokus


Ældre opslag Nyere opslag


Indsend en kommentar

Bemærk, at kommentarer skal godkendes, før de bliver offentliggjort