Velkommen til Axept - uddannelse og udvikling
Velkommen til Axept - uddannelse og udvikling
Indkøbskurv 0

Domæneteorien - hvad er den for en størrelse?

Axept A/S

Teorien opstiller 3 domæner, der kan forstås som grundtyper af kommunikative kontekster, altså meningssammenhænge eller kommunikative ”rum”, der eksisterer side om side, og som man via samtalen på skift går ind i og derefter forlader igen.

Hvert domæne har sit eget sprog og sin egen logik, der beskriver bestemte elementer og vinkler på en sag eller fungerer som ramme i en given situation.

De tre domæner bruges altid på samme tid i enhver kontekst og betegnes henholdsvis det æstetiske/personlige domæne, produktionens domæne og refleksionens domæne.

Domæneteorien - hvad er den for en størrelse?

Ifølge den chilenske biolog Humberto Maturana kommunikerer vi forskelligt alt afhængig af, hvilket domæne vi befinder os i.

Brugen af domænerne giver os derfor mulighed for både teoretisk og praktisk bedre at forstå vores meget sammensatte og komplekse virkelighed.

I de kommende indlæg får du en nærmere beskrivelse af hvert af de 3 domæner 😊

Ældre opslag Nyere opslag