Velkommen til Axept - uddannelse og udvikling
Velkommen til Axept - uddannelse og udvikling
Indkøbskurv 0

Domæneteorien som dialogværktøj

Axept A/S

Når domæneteorien omsættes til brug i praksis, har vi et spændende og effektivt dialogværktøj, der tydeliggør de sociale og relationelle dimensioner i arbejdet.
Værktøjet er særligt brugbart, når temaet f.eks. handler om forandringer i organisationen eller det psykiske arbejdsmiljø.

Domæneteorien som dialogværktøj
Desuden hjælper værktøjet også til at strukturere kommunikationen således, at dialogen følger bestemte trin. Det giver tryghed og forudsigelighed i forhold til et
kompliceret og nogle gange ømtåligt emne at vide, at dialogen styres.
En dialog i alle tre domæner på skift er med til at sikre en grundig kortlægning af emnet, og kommunikation i de forskellige ”rum” kan skabe grobund for nye
forståelser og nye måder at handle på.

Brugen af domæneværktøjet træner samtidig de deltagendes evner til at gennemskue, hvilket domæne der er fremherskende i forskellige situationer, og om der i hverdagen opstår uenighed, fordi der kommunikeres ud fra forskellige domæner og logikker.

Hos Axept mærker vi tydeligt domæneteoriens vægt og vigtighed som dialogværktøj. Den er altid med i værktøjskassen, når vi faciliterer processer organisationer.


Ældre opslag Nyere opslag